เทอร์โมสตัทเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิ

เทอร์โมสตัทเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิของอีแวปปอเรเตอร์ (Evaporator) โดยใช้การตัดต่อคลัช ชุดเทอร์โมสตัทมักจะตั้งอุณหภูมิมาจากโรงงานแต่การที่สถานที่มีความชื้นและบรรยากาศต่างกันจึงต้องมีการตรวจ และปรับเครื่องควบคุมอุณหภูมิตามสภาพของแต่ละท้องถิ่น ตามแต่โอกาสวิธีปฏิบัติบริการต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับการปรับเทอร์โมสตัท
เครื่องมือ
เทอร์โมมิเตอร์ ประแจปากตาย 1 ชุด ไขควงตัวเล็ก ชุดแมนิโฟลด์เกจ
การเตรียมระบบเพื่อการบริการ
1. ต่อแมนิโฟลด์และชุดเกจเข้ากับคอมเพรสเซอร์
2. ติดเครื่องยนต์เดินเครื่อง ณ ความเร็ว 1200-1500 รอบต่อนาที ปรับเครื่องปรับอากาศตำแหน่งเย็นสุด
3. เร่งเครื่องยนต์ ณ ความเร็วดังกล่าวประมาณ 5-10 นาที พร้อมกับสอดเทอร์โมมิเตอร์เข้าไปในแผงอีแวปปอเรเตอร์ ระวังอย่าให้ปลาย ของเทอร์โมมิเตอร์กระแทกกับพัดลม
4. ตรวจดูที่ดูสารทำความเย็นว่ามีสารทำความเย็นเพียงพอหรือไม่
ตรวจการทำงานของเทอรโมสตัท
1. หมุนสวิชเทอร์โมสตัทไปที่ตำแหน่งเปิดเต็มที่โดยหมุนตามเข็มนาฬิกา
2. เปิดสวิชพัดลมไปที่ความเร็วตํ่าหรือความเร็วปานกลาง
3. สังเกตที่เกจวัดความดัน ต้องอ่านได้ระหว่าง 14-26 psig ภายหลังจากที่เดินเครื่องยนต์และเปิดเครื่องปรับอากาศแล้ว 5-10 นาที
4. สังเกตความดันที่เกจวัดความดันสูง ความดันสูงที่อ่านได้ควรเปรียบเทียบกับตารางอุณหภูมิ-แรงดัน
5. เปรียบเทียบแรงดันต่ำและอุณหภูมิที่อ่านได้ กับตารางความสัมพันธ์อุณหภูมิ แรงดันเทอร์โมมิเตอร์ควรอ่านได้ระหว่าง 15-35°ฟ เนื่องจากอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเนื่องจากสูญเสียให้กับท่อของแผงเย็น