บุหรี่ไฟฟ้า เป็นอย่างไร

บุหรี่ไฟฟ้า (E-cigarette) เป็นสิ่งที่เราเคยได้ยินกันมาบ่อย บุหรี่ไฟฟ้า คือ อุปกรณ์ในการสูบบุหรี่ชนิดหนึ่ง โดยบุหรี่ไฟฟ้าจะใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอร์รี่เพื่อทำให้เกิดความร้อน ซึ่งต้องมีการเติมน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าลงไป และความร้อนมาเจอกับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าก็จะทำให้ระเหยขึ้นมาเป็นไอ และผู้สูบก็สูดไอนั้นเข้าไปเหมือนการสูบบุหรี่นั่นเอง

บุหรี่ไฟฟ้าแตกต่างกับบุหรี่ธรรมดาคือ kardinalstick เติมน้ำยา จะไม่มีการเผาไหม้แบบบุหรี่ธรรมดา ทำให้สามารถลดความเสี่ยงโรคที่เกิดมาจากการเผาไหม้ของบุหรี่ธรรมดาได้ และบุหรี่ไฟฟ้าก็สามารถเลือกระดับของนิโคตินได้เช่นกัน ทำให้สามารถเลือกระดับที่พอเหมาะ เข้ากับตัวผู้สูบได้ แต่บุหรี่ไฟฟ้าก็มีข้อเสียเช่นกัน เพราะสารเคมีที่อยู่ในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ถึงจะเป็นสารที่ปลอดภัยผ่านการรับรอง แต่ว่าเมื่อมาในรูปแบบของควันแล้ว มันก็อาจจะส่งผลกับร่างกายของผู้สูบได้ด้วยเช่นกัน ทำให้ผู้สูบต้องศึกษาดีๆ เกี่ยวกับผลที่จะตามมาหลังจากเลือกสูบบุหรี่ไฟฟ้าไปแล้วนั่นเอง